SCS 高精度直流标准源

SCS High Precision DC Current Standard Source

SCS系列高精度直流标准源是银河电气研发,用于直流电源,直流电流检测,传感器朔源的标准电流源。

SCS系列直流电流标准源具有极高的精度和系统稳定度,且采用模块化的架构,单模块满量程输出为±250A,最多可以在5U的机架内并联7个独立的模块,提供最高超过1500A的高精度直流电流输出,用户可以根据需要配置,且可单独独立控制各模块的输出电流,实现全量程范围内高精度的控制。

SCS高精度直流标准源主要特点
  • 250A到1500A全范围内的高精度输出
  • 最高可提供30 ppm(SCS-AU)和300 ppm(SCS-BU)规格标准电流源
  • 极高的功率密度和灵活度,可根据模块化增减量程。
  • 具备完善的过压、过流、过功率、过温等保护
标准型号
型号 额定电流 输出功率 稳定度 精度 重量
SCS250-AU ±250 A 300 W 30 ppm 0.03% 19 Kg
SCS500-AU ±500 A 600 W 30 ppm 0.03% 20 Kg
SCS750-AU ±750 A 900 W 30 ppm 0.03% 21 Kg
SCS1000-AU ±1000 A 1200 W 30 ppm 0.03% 22 Kg
SCS1250-AU ±1250 A 1500 W 30 ppm 0.03% 23 Kg
SCS1500-AU ±1500 A 1800 W 30 ppm 0.03% 24 Kg
型号 额定电流 输出功率 稳定度 精度 重量
SCS250-BU ±250 A 300 W 300 ppm 0.3% 19 Kg
SCS500-BU ±500 A 600 W 300 ppm 0.3% 20 Kg
SCS750-BU ±750 A 900 W 300 ppm 0.3% 21 Kg
SCS1000-BU ±1000 A 1200 W 300 ppm 0.3% 22 Kg
SCS1250-BU ±1250 A 1500 W 300 ppm 0.3% 23 Kg
SCS1500-BU ±1500 A 1800 W 300 ppm 0.3% 24 Kg